آدرس:
تبریز، فلکه دانشگاه، خیابان دانشگاه، کوی خرداد، پلاک 7


شماره های تماس:

041 - 333 4444 1پست الکتورنیکی:

lohehadvertising@gmail.com

 
Captcha